ارتجاع...

ارتجاع داستان درازی دارد...
به اندازه ی ذهن کور، دل سیاه، چشم هیز و دهان گشاد....

/ 2 نظر / 43 بازدید
گندم

سلام

irman

باورم نمیشه یک پست جدید دارم اینجا می بینم....