دلم برای پرشین بلاگ! تنگ شده

سوالنگران

/ 14 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
صادق

سلام...نوروز شما و اون هر سه خجسته.

پدرام

کاشکی دلت واسه پدرام تنگ میشد ! من که دلم واسه سعید تنگ شده.

گندم

[گل][گل][گل]...با سلام.

پانیذ

درود . شما که پرشین بلاگ دارین . چرا دیگه دلتنگین؟ عجیبه !! به روز و بهروزب اشین . بدرود .

آهو خانم

منو یادت میاد ؟ خیلی وقته که سری بهم نزدیم

گندم

به روزم...با سلام. [گل][گل][گل]

شب نقره ای

و همین طور دل پرشین بلاگ و ما برای شما قربان !

فردا

خوش به حال پرشین بلاگ که کسی رو داره که دل تنگش باشه[خجالت]